Carles Dénia | Tan alta com va la lluna, 2008

D’una nit d’estiu

Letra: Carles Dénia


CAT

Obriga’m la porta mare
obriga’m la porta mare
que si vostè no me l’obri
me l’haurà d’obrir el pare

S’escampa per l’aire entre la roba estesa
la dolça promesa d’una nit d’estiu

Al passeig hi ha una fontana
al passeig hi ha una fontana
on torraven les castanyes
les gitanes de Santa Anna

S’escampa per l’aire entre la roba estesa
la dolça promesa d’una nit d’estiu

Si jo poguera en faria
si jo poguera en faria
castellets d’arena blanca
a la platja de Gandia
i ara que ja soc un home
si jo poguera en faria

…l’esclat del jesmil entra per la finestra…

Els germanets cridaven
vinga la festa
i els homes renegaven
per la finestra
Les velles s’adormien
xarrant al carrer
despertava en els horts
la flor del taronger

Eixes arracadetes
d’on les has tretes
comprades a la fira
per dos pessetes

Per dos pessetes mare
que no tinc diners
i els poquets que en tenia
se’ls gastà vostè

ES

Ábrame la puerta madre
Ábrame la puerta madre
Que si usted no me la abre
Me la tendrá que abrir el padre

Se extiende por el aire entre la ropa tendida
La dulce promesa de una noche de verano

En el paseo hay una fuente
En el paseo hay una fuente
Donde asaban las castañas
Las gitanas de Santa Anna

Se extiende por el aire entre la ropa tendida
La dulce promesa de una noche de verano

Si pudiera los haría
Si pudiera los haría
Castillos de arena blanca
En la playa de Gandía
Y ahora que ya soy un hombre
Si pudiera los haría

…El estallido del jazmín entra por la ventana…

Los hermanitos gritaban
Viva la fiesta
Y los hombres protestaban
En la ventana
Las viejas se dormían
Charlando en la calle
Despertaba en los huertos
La flor del naranjo

Esos pendientes
De dónde los has sacado
Comprados en la feria
Por dos pesetas

Por dos pesetas madre
Que no tengo dinero
El poco que tenía
se lo gastó usted

EN

Open the door for me mother
Open the door for me mother
If you don’t open it
Father will have to

Hung out on the air among the drying clothes
The sweet promise of a summer’s night

On the esplanade there’s a fountain
On the esplanade there’s a fountain
Where they used to roast chestnuts
Those Santa Anna gypsies

Hung out on the air among the drying clothes
The sweet promise of a summer’s night

If I could I would
If I could I would
Make castles of white sand
On the beah of Gandía
And now that I’m a man
If I could I would make them

…The explosion of jasmin comes through the windows…

The little brothers shouted
Let the party go on
And the men protested
By the window
The old women slept
Chatting in the street
The orange blossom
Was waking in the orchards

Those earings
Where did you get them?
Bought in a fairground
For tuppence

For tuppence mother
Alas I have no money
The little I had, you did spend


tanlalta-mockup

Tan alta com va la lluna

Carles Dénia i La nova rimaire

Comboi 2008

Comments are closed.