Carles Dénia | El paradís de les paraules, 2012

Si de vora meu un dia

Letra: Ibn Al-Jannan, Josep R. Gregori (trad.) y J. Piera (adapt.)


Si de vora meu un dia

Si de vora meu marxares lluny un dia em passaria, em passaria,
si de vora meu un dia lluny marxares em passaria, em passaria, em passaria,
em passaria el temps mirant els senyals lluents del llamp
i demanant per tu als viatgers que per ma casa passaren.

Si de vora meu un dia lluny marxares em passaria, em passaria,
si de vora meu un dia lluny marxares em passaria, em passaria, em passaria,
em passaria el temps mirant els senyals lluents del llamp
i demanant per tu als viatgers que per ma casa passaren.
Em passaria el temps mirant els senyals lluents del llamp
i demanant per tu als viatgers que per ma casa passaren.


El Paradis de les Paraules

El paradís de les paraules

Carles Dénia

Comboi 2012

Comments are closed.